ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Remont i modernizacja – co wymaga zgłoszenia?

Remont mieszkania to dość spore przedsięwzięcie logistyczne i finansowe a część planowanych prac wymaga zgłoszenia, a nawet pozwolenia na budowę. Pomimo, iż w praktyce rzadko spotykane są  kontrole nadzoru budowlanego, urząd ma do tego pełne prawo, a konsekwencje nieposiadania stosownych dokumentów, mogą okazać się bardzo poważne. Niestety wielu lokatorów nie zdaje sobie z tego sprawy i działa wbrew przepisom.

Jeśli planujemy tylko odświeżenie mieszkania polegające na malowaniu ścian i sufitów, modernizację łazienki, zamontowanie instalacji teleinformatycznej lub alarmowej, zmianę zagospodarowania terenu czy budowę obiektu małej architektury, nie będącego na stałe połączonego z gruntem – nie mamy obowiązku informowania o tym fakcie urzędów.

Zgłoszenie jest konieczne jeśli jednak planujemy wykonanie prac takich jak wymienione poniżej:

– malowania elewacji;
– ocieplania od zewnątrz budynku, którego wysokość nie przekracza 12 m;
– ocieplania domu od środka;
– tynkowania wnętrz;
– wymiany okien bez zmiany ich wielkości;
– wstawiania okna dachowego, pod warunkiem, że nie narusza się konstrukcji dachu;
– zamurowania okna lub drzwi;
– wymiany instalacji c.o. (w tym grzejników), wodnej i kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, gazu płynnego, elektrycznej;
– adaptacji poddasza na cele mieszkalne, jeśli nie wymaga to przebudowy;
– adaptacji piwnicy na cele usługowe lub mieszkalne, gdy nie wiąże się to z koniecznością przebudowy;
– naprawy izolacji piwnicy;
– remontu i modernizacji kotłowni;
– wyburzenia ściany działowej;
– urządzania łazienki w nowym miejscu;
– osuszania budynku połączone z pracami budowlanymi;
– naprawy oraz budowy nowych chodników lub podjazdu do garażu;
– instalacji bramy wjazdowej w nowym miejscu;
– wymiany ogrodzenia od strony ulicy, podobnie jak pozostałych, których wysokość przekracza 2,2 m;
– zmiany pokrycia dachowego;
– budowy nowych schodów wewnętrznych, nienaruszających konstrukcji domu.

Pisemne zgłoszenie, zwykle według urzędowych wzorów, należy dostarczyć do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Powinno zawierać zakres, rodzaj oraz sposób wykonywanych prac, wraz z terminem planowanego rozpoczęcia modernizacji lub remontu, czasami także szkic lub opis techniczny planowanych prac remontowych. Jako załącznik wymagane jest oświadczenie o uprawnieniach do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, urząd ma prawo wyznaczyć inwestorowi dodatkowy termin na uzupełnienie. Prace wyszczególnione w zgłoszeniu, można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od złożenia pisma w urzędzie. Oczywiście pod warunkiem, że w tym terminie organ decyzyjny nie zgłosi sprzeciwu i nie miną więcej niż 2 lata od daty rozpoczęcia remontu, podanej w zgłoszeniu. Sprzeciw najczęściej wynika z faktu, że planowane prace wymagają posiadania pozwolenia na budowę lub też ich wykonanie narusza przepisy, w tym ustalenia lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inne prace, w szczególności cięższe czyli będące większą ingerencją w substancję nieruchomości lub związane z mediami czyli podłączeniem naszej nieruchomości do sieci mediów, wymagają już pozwolenia na budowę o czym opowiemy w następnym artykule.

Leave a Reply