ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Remont i modernizacja – co wymaga pozwolenia na budowę? cz. 2

W pierwszej części artykułu wspomnieliśmy o procedurach związanych z ubieganiem się o pozwolenie na budowę. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, wyszczególnimy wszystkie prace, w przypadku których zgłoszenie remontu nieruchomości złożone w urzędzie, to zdecydowanie za mało. Wspomnimy również o procedurach, związanych z remontem i modernizacją zabytków.

Pozwolenie na budowę jest niezbędne w przypadku:

 dodawania nowych drzwi lub okna w ścianie zewnętrznej;
– wycięcia nowego otworu w wewnętrznej ścianie nośnej (jeśli jest to ściana działowa, wystarczy jedynie zgłoszenie);
– wymiany okien ze zmianą wielkości;
– wstawiania nowego okna dachowego z naruszeniem konstrukcji;
– wymiany i wzmocnienia więźby dachowej;
– dobudowy garażu i tarasu;
– dobudowy ganku, werandy bądź ogrodu zimowego, których powierzchnia przekracza 25 m kwadratowych;
– podwyższanie ostatniej kondygnacji;
– adaptacji poddasza na cele mieszkalne z rozbudową lub przebudową;
– adaptacji piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe wraz z przebudową oraz jej pogłębianie;
– budowy nowych schodów zewnętrznych bądź wewnętrznych wraz z naruszeniem konstrukcji domu;
– budowy komina i kominka zewnętrznego lub wewnętrznego;
– montażu bądź wymiany instalacji gazu ziemnego lub budowy szamba;
– wyburzenie ściany nośnej;
– usypywania skarpy, o ile miałby to być połączone ze wznoszeniem muru oporowego;
– ocieplania budynku od zewnątrz, który liczy więcej niż 12 m;

Procedury dotyczące uzyskania wymaganych prawem pozwoleń w budynkach zabytkowych są bardziej skomplikowane.  Jeśli budynek znajduje się w rejestrze zabytków, do wykonywania wszelkich prac remontowych dotyczących bezpośrednio tego obiektu, jak i jego najbliższego otoczenia, niezbędne jest uzyskanie specjalnych dokumentów. W zależności od zakresu robót, może być konieczne pozwolenie na budowę, ale przede wszystkim zezwolenie konserwatora zabytków. Nawet umieszczanie tablic, reklam, daszków czy urządzeń technicznych na zabytkowym budynku, wymaga takiego zezwolenia. Wszelkie remonty i modernizacje zabytku powinny być przeprowadzane zgodnie ze wskazówkami konserwatora zabytków, a prace restauratorskie i konserwatorskie – wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i doświadczone w tej dziedzinie osoby. Co ważne kierownik, nadzorujący takie roboty budowlane, powinien mieć minimum dwuletnią praktykę na budowie przy zabytkach. Aby więc uniknąć problemów, przed przystąpieniem do prac w nieruchomościach zabytkowych należy najpierw wystąpić do konserwatora zabytków o wytyczne wykonania prac.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Leave a Reply