Koszty administracyjne we wspólnocie mieszkaniowej

Każdy właściciel lokalu zobowiązany jest do regularnego uiszczania określonych opłat. Są to nie tylko koszty utrzymania własnego lokum, ale również te, związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Wysokość tych drugich ustalana jest na podstawie wydatków i opłat z lat ubiegłych, a pobierane są od właścicieli w formie zaliczek. Mamy zaliczkę na bieżącą eksploatację oraz fundusz remontowy, […]

Usterki, szkody, odszkodowania…

Zarządzanie nieruchomościami jest sporym wyzwaniem, gdyż oprócz dużej odpowiedzialności jaka spoczywa na zarządcy za stan nieruchomości, musi on dbać o dobre relacje z właścicielami lokali działając często pod dużą presją otoczenia i w stresującej atmosferze. Dlatego profesja ta oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga też dobrej organizacji, pamięci, a także umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Aby móc […]

Księgi wieczyste budynków wielomieszkaniowych

W Polsce od ponad 25 lat każda nieruchomość musi być wpisana do księgi wieczystej. Jest to wyjątkowa forma orzeczenia sądowego, podlegająca kontroli instancyjnej. Sporządza ją sędzia sądu wieczystoksięgowego lub referendarz sądowy. A co to jest księga wieczysta? Jest to po prostu dokument, zawierający opis stanu prawnego danej nieruchomości czyli jej wielkość, położenie, rodzaj, dane właściciela, […]

Windy i koszty ich utrzymania

Na co dzień często spotykamy się z tym, że w budynkach mieszkalnych posiadających windy właściciele mieszkań znajdujących się na najniższych kondygnacjach kwestionują zasadność ponoszenia przez nich kosztów związanych z utrzymaniem wind. No bo skoro mieszkają na parterze – nie jeżdżą windą, no a jeśli mieszkają nawet na pierwszym czy drugim piętrze – to też nie […]

3 razy Z, czyli zarząd, zarządca i zarządzanie

Nieruchomości użytkowane przez kilka, a nawet kilkadziesiąt osób jednocześnie, wymagają profesjonalnego zarządzania. Najczęściej, choć nie zawsze, zadania te powierzane są ludziom zajmującym się tym zawodowo. Zarządzanie nieruchomościami może być sprawowane przez zarządcę lub zarząd. Zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą określić sposób sprawowania zarządu, a szczególności mogą powierzyć zarząd osobie […]