ABC lokatoraSystem AdmireoZarządzanie i administracja

Usterki, szkody, odszkodowania…

Zarządzanie nieruchomościami jest sporym wyzwaniem, gdyż oprócz dużej odpowiedzialności jaka spoczywa na zarządcy za stan nieruchomości, musi on dbać o dobre relacje z właścicielami lokali działając często pod dużą presją otoczenia i w stresującej atmosferze. Dlatego profesja ta oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga też dobrej organizacji, pamięci, a także umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Aby móc w pełni profesjonalnie obsługiwać mieszkańców i realizować powierzone zadania rzeczą kluczową jest posiadanie odpowiednich narzędzi, potrafiących usprawnić i ułatwić wiele zadań.

crack-353218_1280Jednym z ważniejszych zadań w pracy zarządcy, jest reagowanie na zgłoszenia od mieszkańców dotyczące awarii, bądź bieżących napraw i konserwacji instalacji oraz szeregu innych mniej lub bardziej ważnych spraw. Bez względu na to, czy dotyczą one części wspólnej czy też konkretnego lokalu – zgłoszenie należy przyjąć i podjąć stosowne działania. W przypadku zgłoszenia dotyczącego usterki instalacji w części wspólnej, należy przekazać wszystkie informacje odpowiedzialnemu za to pracownikowi lub firmie, z którą współpracujemy w tym zakresie. Kolejnym krokiem jest wizyta fachowca na miejscu w celu oceny stanu oraz dokonania naprawy, po zakończeniu której przygotowuje raport z podjętych działań oraz rozlicza usługę.Nie da się ukryć, że cały szereg ww. czynności jest dość złożony i przy dużej ilości zgłoszeń pochłania sporo czasu, który można byłoby wykorzystać bardziej efektywnie. Nie wspominając już o tym, że w natłoku zgłoszeń łatwo o pomyłkę lub pominięcie jakichś czynności, mogących nieść przykre konsekwencje.

System do zarządzania nieruchomościami Admireo pozwala usprawnić ten i wiele innych procesów, umożliwiając wykonanie wszystkich czynności za jego pośrednictwem. Wystarczy jedynie posiadać dostęp do Internetu i oczywiście naszego systemu. Dzięki temu zawsze zarządca ma dostęp do dokumentacji nieruchomości oraz zyskuje czas dzięki szybszej obsłudze wielu procedur, jak choćby procedura likwidacji szkód i wypłacania odszkodowań rekompensujących. Jeśli zaistnieje taka konieczność, system Admireo przewiduje możliwość wielostopniowego odwoływania się do firm ubezpieczeniowych, poniekąd wyrównując nasze szanse w tym często nierównym starciu.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Leave a Reply