ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Jak wybrać dewelopera, by nie wplątać się w kłopoty? – Dokumentacja

Wspomniana w poprzednich artykułach tzw. ustawa deweloperska, która weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku, nie tylko zobowiązuje firmę deweloperską do posiadania rachunku powierniczego, ale również upoważnia osobę zainteresowaną nabyciem mieszkania do wglądu w dokumentację, związaną z całą inwestycją.

writing-1149962_1280

Poza wspomnianymi wcześniej sprawozdaniami finansowymi dewelopera, potencjalny nabywca może poprosić o przedstawienie pozwolenia na budowę (w urzędzie gminy) oraz numer księgi wieczystej, w której są odnotowane prawa do nieruchomości. We wspomnianej księdze znajdziemy informacje o rodzaju prawa dewelopera do jej użytkowania (własność bądź użytkowanie wieczyste), a jeśli nie jest on jej właścicielem – przeczytamy o zastrzeżeniach na jego rzecz.

Koniecznie należy się upewnić, czy na nieruchomości nie ciąży żadna hipoteka. W przypadku, gdy okaże się, że inwestycja nie jest wolna od hipoteki, zapytajmy o to dewelopera i upewnijmy się, że w umowie pisemnej zobowiąże się spłacić hipotekę, zanim mieszkanie zostanie oddane nabywcom. Jeżeli tak się nie stanie, to na nas mogą spaść zobowiązania finansowe.

Cenne informacje uzyskamy ponadto przeglądając plany zagospodarowania przestrzennego. Być może w pobliżu są przewidziane drogi szybkiego ruchu, biurowce czy inwestycje przemysłowe? Może ten piękny widok z tarasu niebawem zostanie całkowicie zrujnowany przez samochody, spaliny, hipermarket  lub centrum handlowe?

Po ustaleniu warunków finansowych przychodzi czas na podpisanie umowy deweloperskiej. Deweloper, który będzie miał czyste sumienie, bez przeszkód udostępni nabywcom wzór umowy przed jej podpisaniem wraz z prospektem informacyjnym. W umowie powinno być zawarte zobowiązanie do zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność lokalu w określonym czasie, ale także informacje o skutkach ewentualnej zmiany terminu zakończenia inwestycji, warunkach rozliczenia w przypadku niezgodności z projektem,  terminach zapłaty kolejnych transz, terminach i warunkach odbioru lokalu. To wszystko po to, aby klient miał możliwość dokładnego zapoznania się z umową, a w razie wątpliwości – dopytania na następnym spotkaniu z deweloperem lub skonsultowania z prawnikiem.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie nieruchomości, trzeba ją dokładnie sprawdzić, podobnie jak dewelopera. Śmiało należy prosić o udostępnienie dokumentów i pozwoleń niezbędnych podczas budowy, które zapewnią większy komfort psychiczny i bezpieczeństwo podczas trwania inwestycji.

Leave a Reply