Usterki, szkody, odszkodowania…

Zarządzanie nieruchomościami jest sporym wyzwaniem, gdyż oprócz dużej odpowiedzialności jaka spoczywa na zarządcy za stan nieruchomości, musi on dbać o dobre relacje z właścicielami lokali działając często pod dużą presją otoczenia i w stresującej atmosferze. Dlatego profesja ta oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga też dobrej organizacji, pamięci, a także umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Aby móc […]

Księgi wieczyste budynków wielomieszkaniowych

W Polsce od ponad 25 lat każda nieruchomość musi być wpisana do księgi wieczystej. Jest to wyjątkowa forma orzeczenia sądowego, podlegająca kontroli instancyjnej. Sporządza ją sędzia sądu wieczystoksięgowego lub referendarz sądowy. A co to jest księga wieczysta? Jest to po prostu dokument, zawierający opis stanu prawnego danej nieruchomości czyli jej wielkość, położenie, rodzaj, dane właściciela, […]