ROZLICZENIE WŁAŚCICIELI – Edytują Wszyscy

Rozliczenia to drugi z najważniejszych obszarów działania Administratora. To właśnie ten obszar z którym mamy do czynienia najczęściej – w końcu co miesiąc płacimy zaliczkę eksploatacyjną i zaliczkę na fundusz remontowy zwane czasami (niewłaściwie) „czynszem”. Conajmniej dwa razy w roku następuje odczytywanie liczników i ich rozliczania co zmienia stan rozliczeń właściciela ze Wspólnotą. Wreszcie na koniec roku następuje ostateczne rozliczenie właścicieli ze Wspólnotą uwzględniające rozliczenie kosztów rocznych Wspólnoty, stanu rozliczeń właścicieli oraz wytyczne z uchwał kończących rok. To jeden proces trwający co najmniej rok i trzy miesiące który powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.


← Back to Editor Menu