Obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia to jeden z dwóch najważniejszych obszarów działania Administratora, poza księgowością, polega on na obsłudze całego procesu zarządzania zgłoszeniami awarii, uszkodzeń, problemów w części wspólnej. Proces zaczyna się od przyjęcia zgłoszenia, poprzez przydzielenie go odpowiedniego pracownika lub firmy współpracującej zmierza ku wizycie w budynku, udostępnieniu lokalu i raporcie z przeprowadzonej naprawy a kończy się procesem zamknięcia problemu, powiadomienia właściciela i rozliczenia usługi. Cały proces powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.


← Back to Editor Menu