Obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia to jeden z dwóch najważniejszych obszarów działania Administratora, poza księgowością, polega on na obsłudze całego procesu zarządzania zgłoszeniami awarii, uszkodzeń, problemów w części wspólnej. Proces zaczyna się od przyjęcia zgłoszenia, poprzez przydzielenie go odpowiedniego pracownika lub firmy współpracującej zmierza ku wizycie w budynku, udostępnieniu lokalu i raporcie z przeprowadzonej naprawy a kończy się procesem zamknięcia problemu, powiadomienia właściciela i rozliczenia usługi. Cały proces powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.

Obsługa głosowania

Uchwały to podstawa funkcjonowania Wspólnoty. Uchwały podejmowane są poprzez oddanie ponad 50% głosów za daną uchwałą. W każdym innym przypadku uchwała nie zostaje podjęta. Uchwały regulują życie wspólnoty jako rozszerzenie Ustawy o własności lokali. Uchwały określają zarówno zasady stałe i niezmienne (do czasu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie) jak np. sposób rozliczania kosztów windy, jak i zmienne roczne jak np. uchwała o planie gospodarczym na dany rok czy uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego. W uchwałach najważniejsza jest ciągłość czyli żeby wiedzieć jakie elementy funkcjonowania Wspólnoty reguluje która uchwała. To nie jedyne wyzwanie w tym obszarze. Coraz większym problemem staje się zebranie 50% głosów i w tym miejscu konieczne staje się włączenie do dotychczasowego sposobu zbierania głosów możliwości zdalnego, elektronicznego głosowania. Przechowywanie stanu uchwał a szczególnie możliwość elektronicznego głosowania to cecha jaką wspiera ResiDeo24.pl

Rozliczanie właścicieli

Rozliczenia to drugi z najważniejszych obszarów działania Administratora. To właśnie ten obszar z którym mamy do czynienia najczęściej – w końcu co miesiąc płacimy zaliczkę eksploatacyjną i zaliczkę na fundusz remontowy zwane czasami (niewłaściwie) „czynszem”. Conajmniej dwa razy w roku następuje odczytywanie liczników i ich rozliczania co zmienia stan rozliczeń właściciela ze Wspólnotą. Wreszcie na koniec roku następuje ostateczne rozliczenie właścicieli ze Wspólnotą uwzględniające rozliczenie kosztów rocznych Wspólnoty, stanu rozliczeń właścicieli oraz wytyczne z uchwał kończących rok. To jeden proces trwający co najmniej rok i trzy miesiące który powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.

Przeglądy i remonty

Przeglądy techniczne dzielą się na roczne, pięcioletnie i pozostałe związane z konkretnym stanem nieruchomości. Są one wymagane prawem ponieważ służą bezpieczeństwu właścicieli poprzez dbanie o należyty stan techniczny nieruchomości. Przeglądy wymagają dbania o terminy i dokumentację.

Remonty to prace o charakterze projektów rocznych – np. malowanie klatek schodowych jaki wieloletnie np. projekt i wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Ten dział wymaga dbania i pamiętania o szeregu różnych wymogów formalnych i organizacyjnych. Taki procesy wymagają żeby system podpowiadał właściwe kroki w celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek. System ResiDeo wspiera ten proces i podpowiada zarówno kroki jak i szablony niektórych dokumentów.

Rozliczenie Wspólnoty

Rozliczenie kosztów rocznych Wspólnoty to ważny element rozliczeń rocznych. Bez rozliczenia wszystkich faktycznych kosztów rocznych Wspólnoty nie jest możliwe porównanie z budżetem czyli kosztami założonymi w planie gospodarczym. To właśnie wynik porównania planu z kosztami jest głównym składnikiem rocznego rozliczenie właścicieli.  To jeden proces trwający co najmniej rok i trzy miesiące który powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.

Obsługa szkód

Szkody to obszar w którym właściciel lub Zarząd Wspólnoty często staje do nierównej walki z ogromną machiną przemysłu ubezpieczeniowego. Tylko posiadanie sprawnego systemu wspierającego wielostopniowe odwoływanie się do firm ubezpieczeniowych i przechowywania zgromadzonych dokumentów pozwala częściowo wyrównać szanse – takimi cechami charakteryzuje się ResiDeo.

Komunikacja z właścicielami

Ostatni choć chyba najważniejszy proces to komunikacja z właścicielami. Proces ten przechodzi w poprzek każdego z powyższych procesów i musi uwzględniać z jednej strony potrzeby właściciela takie jak preferowany kanał kontaktu – każdy nas woli co innego jeden sms a drugi maila – a z drugiej strony potrzeby systemu który potrzebuję informacji zwrotnej jak np. odczytu liczników w starszych wspólnotach albo kontaktu z właścicielem żeby mógł wpuścić fachowca do mieszkania. To również możliwość głosowania zdalnie żeby Wspólnota mogła sprawnie funkcjonować.

Możliwość poznania zdalnie swojego salda jak również możliwość uregulowania należności on-line. Zgłoszenie całą dobę problemów i innych zagadnień lub sprawdzenia ich statusu. Możliwość sprawdzenia co składa się na zaliczkę eksploatacyjną albo jakie wpłaty mam zaksięgowane.

Wszystkie te możliwości oferuje system ResiDeo.