Admireo.pl – mamy pierwszych klientów

System Admireo.pl jest obecnie wykorzystywany przez trzy firmy administrujące nieruchomościami do obsługi ponad pięćdziesięciu Wspólnot Mieszkaniowych. Jednocześnie dwie Wspólnoty zakupiły system Admireo.pl dla siebie, z których jedna udostępniła go swojemu administratorowi, a druga użytkuje go do samodzielnego zarządzania własną nieruchomością. Naszym priorytetem jest ułatwienie pracy firmom administrującym i Wspólnotom Mieszkaniowym, dlatego chcemy umożliwić wszystkim podmiotom […]

ADMIREO.PL – co to za rozwiązanie?

Wybór oprogramowania dla firmy to kluczowa decyzja, ponieważ od niej będzie zależało funkcjonowanie Państwa biznesu. Wiele osób przyzwyczaiło się do tradycyjnego programu, który instalowany jest na komputerze i wymaga wniesienia opłaty licencyjnej. Innym rozwiązaniem, zyskującym coraz większą popularność, to tzw. rozwiązania „„SaaS” – istniejące w chmurze (ang. Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa. […]

Nie straszne nam skutki nowelizacji USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI z 12 czerwca 2015 r.

Na mocy nowelizacji z dnia 12 czerwca 2015 roku Ustawy o Własności Lokali, która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku zmieniają się zapisy regulujące ustalanie  wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej dla każdego z współwłaścicieli lokalu. Zmiana ta z jednej strony bardzo ułatwi życie tym Wspólnotom Mieszkaniowym (najczęściej posiadającym garaże z wyodrębnioną księgą […]