Aktualności

Nie straszne nam skutki nowelizacji USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI z 12 czerwca 2015 r.

Na mocy nowelizacji z dnia 12 czerwca 2015 roku Ustawy o Własności Lokali, która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku zmieniają się zapisy regulujące ustalanie  wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej dla każdego z współwłaścicieli lokalu.
Zmiana ta z jednej strony bardzo ułatwi życie tym Wspólnotom Mieszkaniowym (najczęściej posiadającym garaże z wyodrębnioną księgą wieczystą), które dotychczas borykały się z brakiem decyzyjności powodowanym przez niemożność uzbierania wymaganej większości udziałów pod jakąkolwiek z uchwał.
Teraz będzie to znacznie prostsze, ale – niestety jak to często w życiu bywa – pojawiły się nowe utrudnienia i to już nie tylko przy głosowaniu uchwał, ale także przy naliczaniu opłat, czy windykowaniu należności.
Otóż zmiany jakie wprowadza nowelizacja, niemal całkowicie wywracają dotychczas przyjęte zasady i aktualnie, jeśli dany lokal ma więcej niż jednego właściciela, to każdy z współwłaścicieli lokalu (za wyjątkiem małżeństw bez rozdzielności majątku) głosuje, pokrywa koszty, a także ponosi odpowiedzialność z tytułu zadłużenia na lokalu jedynie w udziale jaki przypada konkretnie jemu i nie ponosi odpowiedzialności, ani w żaden nie sposób nie jest uzależniony od pozostałych współwłaścicieli.
Zmiany te są na tyle poważne, że w drastyczny sposób mogą zdezorganizować życie w niejednej Wspólnocie. Na szczęście system Admireo.pl tworzony był w momencie opracowywania zmian do Ustawy, co sprawiło, że jest on prawdopodobnie jedynym systemem dostosowanym do nowej rzeczywistości prawnej. Admireo.pl ma za zadanie wspierać zarówno Zarządy Wspólnot, jak i Administratorów nieruchomości w zmierzeniu się z tym wyzwaniem i jest najlepszym antidotum na złagodzenie kłopotliwych skutków nowelizacji Ustawy.

Zespół Admireo

PROMOCJE !