Nie straszne nam skutki nowelizacji USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI z 12 czerwca 2015 r.

Na mocy nowelizacji z dnia 12 czerwca 2015 roku Ustawy o Własności Lokali, która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku zmieniają się zapisy regulujące ustalanie  wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej dla każdego z współwłaścicieli lokalu. Zmiana ta z jednej strony bardzo ułatwi życie tym Wspólnotom Mieszkaniowym (najczęściej posiadającym garaże z wyodrębnioną księgą […]