Rozliczenie Wspólnoty – Edytują Wszyscy

Rozliczenie kosztów rocznych Wspólnoty to ważny element rozliczeń rocznych. Bez rozliczenia wszystkich faktycznych kosztów rocznych Wspólnoty nie jest możliwe porównanie z budżetem czyli kosztami założonymi w planie gospodarczym. To właśnie wynik porównania planu z kosztami jest głównym składnikiem rocznego rozliczenie właścicieli.  To jeden proces trwający co najmniej rok i trzy miesiące który powinien być wspierany przez jeden zintegrowany system taki jak ResiDeo.

 

to co było a zniknęło + CITY, śmieci, VAT ????


← Back to Editor Menu