Obsługa głosowania – Edytują Wszyscy

Uchwały to podstawa funkcjonowania Wspólnoty. Uchwały podejmowane są poprzez oddanie ponad 50% głosów za daną uchwałą. W każdym innym przypadku uchwała nie zostaje podjęta. Uchwały regulują życie wspólnoty jako rozszerzenie Ustawy o własności lokali. Uchwały określają zarówno zasady stałe i niezmienne (do czasu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie) jak np. sposób rozliczania kosztów windy, jak i zmienne roczne jak np. uchwała o planie gospodarczym na dany rok czy uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego. W uchwałach najważniejsza jest ciągłość czyli żeby wiedzieć jakie elementy funkcjonowania Wspólnoty reguluje która uchwała. To nie jedyne wyzwanie w tym obszarze. Coraz większym problemem staje się zebranie 50% głosów i w tym miejscu konieczne staje się włączenie do dotychczasowego sposobu zbierania głosów możliwości zdalnego, elektronicznego głosowania. Przechowywanie stanu uchwał a szczególnie możliwość elektronicznego głosowania to cecha jaką wspiera ResiDeo24.pl


← Back to Editor Menu