Jak się zarejestrować?

System rusza komercyjnie 1 stycznia 2016 roku. Do tego czasu istniej możliwość zarejestrowania się i wzięcia udziału w testach lub zarejestrowania się jako klient typu "Founder Member - Członek Założyciel" czyli klient, który obdarzy nas zaufaniem i będzie nas wspierał kiedy wchodzimy na rynek w zamian otrzyma bardzo wysoki rabat na usługi na cały czas jaki zaznaczy w procesie rejestracji.

UWAGA! w celu uzyskania rabatu "Razem na start" i zostania "Founder Memberem - Członek Założyciel" należy zarejestrować się przed 30.12.2015 roku.

W celu zarejestrowania się przejdź do zakładki "Cennik i zamawianie" i wybierz ilość użytkowników (pracowników swojej firmy) , którzy będą korzystać z systemu oraz ilość firm współpracujących, które mają mieć możliwość współpracy z użyciem systemu. Od razu zobaczysz kwotę opłaty miesięcznej netto. Następnie wybierz okres na jaki chcesz podpisać umowę - czym dłuższy okres tym tańsza opłata miesięczna.

Kolejnym krokiem jest wybór oferty specjalnej np. "Razem na start" zostaniesz wtedy poproszony o podanie adresu email oraz danych firmy / wspólnoty. Kiedy wpiszesz dane na podany adres email zostanie wysłana oferta specjalna dla Ciebie. Jeśli ją akceptujesz to należy przesłać  zgodnie z instrukcją w mailu na odpowiedni adres email. Dostaniesz powiadomienie o wpisaniu Cię w poczet "Founder Memeber - Członków Założycieli" oraz zostanie przesłana do Ciebie umowa do podpisu.

W razie pytań pisz na nasz adres wsparcia wsparcie@resideo.pl

Jak się zalogować?

Po rejestracji otrzymasz indywidualny link do systemu. Personalizacja systemu obejmuje dodanie logo firmy administrującej lub Wspólnoty (w zależności kto jest kupującym) jak również przedrostek do adresu internetowego, który uzyskuje postać:

przedrostek.resideo24.pl

Pod tym adresem dostępny jest system ResiDeo dla konkretnego klienta. Ten adres będzie widniał na stronach firmy Administrującej w zakładce / odnośniku kierującym do systemu ResiDeo.

W systemie logujemy się za pomocą loginu i hasła. Obie te informacje dla pierwszego klienta firmy administrującej / Wspólnoty przesyłany jest na adres z którego następuje rejestracja. Następnie każdy klient rozpowszechnia loginy i hasła do swoich współpracowników poprzez dodanie użytkownika z adresem email. Każdorazowo dane do logowania są wysyłane na adres email nowego użytkownika.

Panel Właściciela

Panel właściciela to podstawowe miejsce pracy dla właścicieli lokali w nieruchomości. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • sprawdzić saldo i dokonać płatności online
 • sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
 • sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
 • sprawdzić uchwały znajdujące się w głosowaniu oraz historyczne
 • wziąć udział w głosowaniu każdej uchwały znajdującej się w głosowaniu
 • wpisać nowe zgłoszenie 
 • sprawdzić status swoich zgłoszeń
 • wpisać stan swoich liczników wody i ciepła
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

 

Informacje o lokalu – zmiana lokalu

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

Informacje o wysokości zaliczki – obejrzyj składowe

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

Informacje o saldzie – płatności elektroniczne

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

Informacje o głosowanych uchwałach – głosuj

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

Informacje o zgłoszeniach – zgłoś problem

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

informacje adresowe – zmień swoje dane

"Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat."

Print Scr. i opis słowno-muzyczny o realizowanych funkcjonalnościach…

Panel Członka Zarządu

Panel Członka Zarządu to podstawowe miejsce pracy dla Członków Zarządu Wspólnoty. Zakres dostępnych funkcji zależy od konfiguracji po stronie właściciela systemu jeśli jest to firma administrująca to ona we współpracy z Zarządem ustala zakres dostępnych danych. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • sprawdzać online dane finansowe Wspólnoty w tym salda kont Wspólnoty (według stanu na ostatnie zamknięte rozliczenie)
 • sprawdzić poziom zadłużenia właścicieli
 • sprawdzić ilość zgłoszeń otwartych we Wspólnocie
 • sprawdzić uchwały znajdujące się w głosowaniu oraz historyczne
 • zobaczyć stan głosowanie w tym głosy poszczególnych właścicieli
 • wpisywać nowe uchwały do głosowania
 • zamykanie głosowania dla uchwał
 • wpisać nowe zgłoszenie 
 • sprawdzić status swoich zgłoszeń
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Panel Administratora

Panel właściciela to podstawowe miejsce pracy dla właścicieli lokali w nieruchomości. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • wysyłanie powiadomień do członków Wspólnoty
 • zarządzać danymi właścicieli i zmianami tych danych
 • zarządzać uchwałami i głosowaniami
 • zarządzać kontami z Zarządem Wspólnoty, firmami współpracującymi i innymi podmiotami
 • zarządzać remontami i przeglądami
 • zarządzać postępowaniami ofertowymi
 • sprawdzić saldo właściciela
 • sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
 • sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
 • sprawdzić uchwały znajdujące się w głosowaniu oraz historyczne
 • wpisać nowe zgłoszenie
 • sprawdzić status zgłoszeń właściciela lub Wspólnoty 
 • sprawdzić status swoich zgłoszeń
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Panel Księgowej

Panel właściciela to podstawowe miejsce pracy dla właścicieli lokali w nieruchomości. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • zarządzać planem kont Wspólnoty
 • księgować faktury kosztowe
 • wystawiać faktury Wspólnoty
 • prowadzić rozliczenia z Właścicielami 
 • rozliczać koszty Wspólnoty
 • przygotowywać naliczenia dla Właścicieli 
 • przygotowywać rozliczenia Właścicieli
 • przygotowywać rozliczenie roczne Wspólnoty
 • sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
 • sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
 • wysyłanie powiadomień do członków Wspólnoty
 • wpisać nowe zgłoszenie 
 • sprawdzić status swoich zgłoszeń
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Panel frontdesku

Panel właściciela to podstawowe miejsce pracy dla właścicieli lokali w nieruchomości. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • wpisać nowe zgłoszenie 
 • sprawdzić status zgłoszeń dla konkretnych właścicieli lub Wspólnot
 • przydzielać zgłoszenia do odpowiednich pracowników lub firm współpracujących
 • przekierowywać zgłoszenia do odpowiednich pracowników lub firm współpracujących
 • zmieniać status zgłoszeń
 • sprawdzić saldo właściciela
 • sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
 • sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
 • wysyłanie powiadomień do członków Wspólnoty
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Panel firmy wspólpracujacej

Panel firmy współpracującej to podstawowe miejsce pracy dla konserwatorów i innych firm współpracujących z daną Wspólnotą lub firmą administrującą. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami właściciela w tym:

 • wpisać nowe zgłoszenie 
 • sprawdzić status swoich zgłoszeń w poszczególnych Wspólnotach
 • wydrukować zgłoszenie
 • zmienić status zgłoszenia
 • uzupełnić informację o wykonanych pracach
 • załączyć załączniki 
 • otrzymywać powiadomienia od systemu.

Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

Bezpieczeństwo

Potrzebny Opis

Prywatność

Potrzebny Opis

Poufność

Potrzebny Opis