Koszty administracyjne we wspólnocie mieszkaniowej

Każdy właściciel lokalu zobowiązany jest do regularnego uiszczania określonych opłat. Są to nie tylko koszty utrzymania własnego lokum, ale również te, związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Wysokość tych drugich ustalana jest na podstawie wydatków i opłat z lat ubiegłych, a pobierane są od właścicieli w formie zaliczek. Mamy zaliczkę na bieżącą eksploatację oraz fundusz remontowy, […]