System AdmireoZarządzanie i administracja

Plan gospodarczy czyli zarządzanie budżetem wspólnoty mieszkaniowej

Plan gospodarczy to nic innego jak budżet dla Wspólnoty mieszkaniowej. Jak z każdym budżetem, aby nim zarządzać musimy wykonać trzy proste kroki żeby powstał:

  • po pierwsze musimy znać faktyczne wydatki roczne (np. z faktycznie poniesionych w latach poprzednich)
  • po drugie musimy zaplanować co zmieni się w tym roku (np. dodatkowe remonty lub podwyżki wynikające z umów)
  • spisać przewidywane wydatki, podzielić na właścicieli i w ten sposób ustalić wysokość zaliczki jaką płacimy, co niektórzy mylnie nazywają „czynszem”

Żeby zarządzać planem gospodarczym, to musimy wykonywać w czasie roku dwie proste czynności:

  • monitorować wpłaty właścicieli czyli kontrolować faktyczne przychody z planowanymi
  • monitorować wydatki wspólnoty czyli kontrolować faktyczne wydatki z planowanymi

money-256312_1280

Choć wydaje się to proste, to kiedy przychodzi do faktycznego rozliczania pojawiają się rozliczne potencjalne problemy. Przecież za ciepło czy centralne ogrzewanie płacimy od września do kwietnia, a nie cały rok, a zaliczkę pobieramy jednakową przez cały rok. Zawsze ktoś nie płaci na czas, a gdy nie opłacimy rachunków wspólnoty, to zostaną doliczone odsetki lub zostaniemy pozbawieni nieopłaconej usługi.

Kolejnym problemem jest płacenie przez właścicieli zaliczek bazujących na zeszłorocznym zużyciu np. mediów, a potem z reguły dwa razy w roku następuje odczyt liczników wody lub ciepła i faktyczne rozliczenie rzeczywistego zużycia. Wtedy następuje rozliczenie wspólnoty z właścicielami w zakresie mediów. Z kolei raz w roku następuje rozliczenie całkowite wspólnoty z właścicielami na koniec roku. Następnie podliczamy wszelkie koszty poniesione prze wspólnotę i porównujemy to z planem. Wynikiem takiego działania jest rozliczenie kosztów wspólnoty, po którym mamy do czynienia albo z nadpłatą albo z niedopłatą, czyli albo wydaliśmy więcej niż zakładaliśmy albo mnie niż zakładaliśmy. Mastępnie można dokonać rozliczenia właścicieli ze wspólnotą, czyli powiedzieć jaki jest wynik następującego działania:

faktyczne koszty dla danego właściciela wynikające z rozliczenia rzeczywistych wydatków

minus

zaliczka naliczona dla danego właściciela

da nam nadpłatę, czyli wspólnota jest winna właścicielowi lub niedopłatę, gdy właściciel jest winny wspólnocie.

Wydawałoby się, że to już koniec rozliczenia, ale nie!

Jeszcze trzeba sprawdzić czy właściciel wpłacił całość zaliczki jaką był zobowiązany zapłacić. Dopiero porównanie wartości nadpłaty lub niedopłaty z poprzedniego działania z faktycznymi wpłatami daje nam ostateczne saldo rozliczenia pomiędzy danym właścicielem a wspólnotą.

Prawda że proste 🙂

Tak pod warunkiem, że masz system taki jak ADMIREO, który potrafi to wszystko policzyć, ale również na bieżąco w ciągu roku pokazuje właścicielowi poprzez panel właściciela jakie ma aktualne saldo i pozwala regulować należności elektronicznie.

Leave a Reply