ABC lokatoraZarządzanie i administracja

„Nie będę dbać o chodnik przed posesją. To nie moja sprawa.”

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie swojej  posesji w czystości. Na terenie gmin musi on ponadto zadbać o porządek na chodniku, który znajduje się przed posesją. Niestety w praktyce wymóg ten często jest opacznie rozumiany i nie zawsze przestrzegany.

street-219710_1280

Na początek warto doprecyzować czym właściwie jest chodnik, ponieważ może budzić to wiele wątpliwości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, chodnikiem określa się tę część drogi publicznej, wykorzystywanej na użytek pieszych, która bezpośrednio graniczy z nieruchomością. Gwoli doprecyzowania, przepis ten nie obowiązuje właścicieli, których nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą. Czasami bezpośrednio z posesją sąsiaduje trawnik lub droga piaskowa, po których wszyscy chodzą ale wówczas nie można tej części uznać za chodnik, będący częścią drogi publicznej.

Choć wydawać by się mogło, że wszystko, co znajduje się poza budynkiem albo ogrodzeniem posesji, w żaden sposób nie musi interesować jej właściciela, w świetle przepisów sprawa wygląda inaczej, zwłaszcza na terenie gmin.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Ten obowiązek budzi wiele wątpliwości, nie tylko wśród indywidualnych właścicieli ale przede wszystkim we wspólnotach mieszkaniowych. Właściciel jest zobowiązany do tego, by dbać o przestrzeń, która znajduje się poza terenem jego posesji np. dbać o czystość i odśnieżanie szerokich kilkunastometrowych chodników przy głównych arteriach miejskich.  W tym miejscu trzeba wspomnieć, że jeśli wspomniana nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi i każdy z nich stanowi odrębną własność, to obowiązki właściciela zobowiązani są pełnić administratorzy lub zarządcy nieruchomości wspólnej.

Już niebawem wyszczególnimy obowiązki, jakie właściciele, zarządcy lub administratorzy nieruchomości są zobowiązani spełnić i kto jest z nich zwolniony.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

One thought on “„Nie będę dbać o chodnik przed posesją. To nie moja sprawa.”

Leave a Reply