ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Kto ponosi odpowiedzialność finansową za awarie instalacji we Wspólnocie Mieszkaniowej? Cz. 2

Niestety nic nie jest doskonałe i podobnie jak człowiek – może czasem zawieść. Instalacje, które służą przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, też mają swoją wytrzymałość i bywają wadliwe. Oczywiście wszystkie elementy przechodzą szczegółowe kontrole jakości zanim zostaną dopuszczone do użytku, ale nie zmienia to faktu, że ryzyko zawsze istnieje. Ze względu na takie sytuacje, warto mieć plan awaryjny. Dziś ciąg dalszy artykułu o odpowiedzialności finansowej za instalacje we Wspólnocie Mieszkaniowej.

Gaz

Wspólnota odpowiada za instalację gazową od zaworu głównego na przyłączu gazu do budynku, aż do liczników gazu dla poszczególnych lokali. Pozostała część instalacji gazowej znajdująca się w lokalach leży w gestii ich właścicieli i to oni pokrywają koszt wszelkich napraw.

flame-871136_1280

Kanalizacja

Koszty naprawy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych rur spustowych oraz syfonów stropowych (oprócz odcinków, które są przypisane do poszczególnych lokali i mieszczą się na obszarach do nich należących) są w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej. Ponosi ona też odpowiedzialność finansową za odcinki odpływów kanalizacyjnych w lokalu na niższej kondygnacji, jednakże odcinki znajdujące się w obrębie lokali oraz te, które im służą – to już sprawa indywidualna lokatorów. Jeśli mowa o samej instalacji kanalizacyjnej, uznaje się, że od pierwszej studzienki rewizyjnej (włącznie z pionami, poziomami i połączeniami poza lokalami) aż do przyłączy lokalowych stanowi część wspólną.

Wodociągi

Wspólnota odpowiada za instalację wodną począwszy od wodomierza głównego w budynku, aż do zaworów odcinających dopływ wody do lokali.

Przedstawiony w artykule podział odpowiedzialności finansowej za poszczególne instalacje obowiązuje we wszystkich wspólnotach i obejmuje zarówno naprawy usterek, jak i koszty remontów i konserwacji. W pozostałych przypadkach wydatki spoczywają na barkach każdego właściciela lokalu z osobna.

Leave a Reply