ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Co łączy Lasy Państwowe i nieruchomości prywatne?

Stosunkowo niedawno, bo 30 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586). O ile na temat wstrzymania obrotu ziemią rolną mówiło się dość sporo, w tym przypadku sprawa nie została aż tak nagłośniona. Niestety dla wielu jej konsekwencje mogą być nieprzyjemnym zaskoczeniem.

home-98221_1280

Sporo osób prywatnych posiada działki, będące lasami prywatnymi czy gruntami przeznaczonymi do zalesienia. Jak wynika z treści ustawy, właściciel takiej nieruchomości ma prawo ją sprzedać, ale prawo pierwokupu należy się Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dokładnie te same zasady obowiązują wszystkie inne nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki leśnej, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone interesy Skarbu Państwa. Państwo może kupić działkę po cenie, jaką uzgodnił właściciel z nabywcą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ją zakwestionowało. Możliwość ta ma być wykorzystywana w przypadku, gdy nadleśnictwo uzna, że zaproponowana cena jest zupełnie nieadekwatna do wartości rynkowej, wynikającej z opinii rzeczoznawcy majątkowego. Wówczas sprawa trafia do sądu, który ustala ostateczną cenę.

W praktyce wygląda to następująco – zanim nieruchomość zostanie sprzedana, konieczne jest zawarcie umowy warunkowej między dotychczasowym właścicielem a kupującym. Następnie notariusz zgłasza ten fakt do nadleśniczego, który ma 30 dni na odniesienie się do tej umowy. To on podejmie decyzję, czy dany grunt zostanie kupiony przez Lasy Państwowe zgodnie z prawem pierwokupu, czy też może je nabyć osoba wymieniona w umowie warunkowej. W efekcie bardzo wydłuża się okres kupna nieruchomości. Co ważne nie mają tu żadnego znaczenia stopień zagospodarowania sprzedawanego obszaru i poczynione na nim inwestycje.

Zdaniem ustawodawców taki zapis prawny ma na celu wyłącznie chronić przed wyprzedawaniem gruntów polskich nabywcom z zagranicy. Do 1 maja 2016 r. obowiązywało bowiem 12-letnie embargo na kupowanie polskiej ziemi – okres przejściowy, związanych z wstąpieniem do Unii Europejskiej.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Leave a Reply